#16 – CocoaPods instalacja, podstawy, obsługa zależności

W środowisku iOS podobnie jak w innych językach istnieją różne dodatki, które ułatwiają instalację zewnętrznych bibliotek. Jedną z popularniejszych metod instalacji w iOS jest CocoaPods. Jest to manager bardzo dużej ilości bibliotek, w którym możemy po wpisaniu nazwy pobrać (oraz konkretnej wersji) pobrać wybrane biblioteki, prosto do naszego projektu, bez ręcznego kopiowania jakichkolwiek plików. Całość jest bardzo prosta w użytkowaniu a nowych bibliotek przybywa coraz więcej.

Aby rozpocząć pracę z CocoaPods należy najpierw zainstalować niezbędne oprogramowanie. W tym celu wchodzimy do terminalu i z uprawnień admina instalujemy:

sudo gem install cocoapods

Następnie wpisujemy i czekamy aż całość zostanie pobrana i zainstalowana (może to chwilę potrwać).

pod --setup verbose

Gdy już mamy zainstalowane CocoaPods możemy stworzyć plik „Podfile” w naszym projekcie, w którym umieszczamy wszystkie zależności bibliotek jakie chcemy używać.  W tym celu wchodzimy do projektu xCode i w terminalu wpisujemy:

pod init

Zostanie wygenerowany plik taki jak poniżej (lub podobny w zależności od wersji CocoaPods).

# Uncomment the next line to define a global platform for your project
# platform :ios, '9.0'

target 'Where is OBD' do
  # Comment the next line if you're not using Swift and don't want to use dynamic frameworks
  use_frameworks!

  pod 'NVActivityIndicatorView'

end

W pliku tym jak widać podajemy wersję ios (obecnie jest zakomentowana), oraz  pod frazą use_frameworks! podajemy nazwy bibliotek. W moim przypadku na próbę została podana biblioteka o nazwie NVActivityIndicatorView, którą będę używał w projekcie jako loader i zaprezentują ją w kolejnym wpisie.

Gdy już podamy wybrane biblioteki, trzeba uruchomić ich instalację w naszym projekcie, a a tym celu wpisujemy:

pod install

A w przyszłości jeżeli już w trakcie dodamy jakieś biblioteki, możemy zrobić aktualizację tylko wybranych komendą

pod update

I to wszystko, od teraz możemy importować biblioteki wewnątrz naszego projektu. Jak to zrobić w praktyce na przykładzie jednej wybranej biblioteki, pokażę  w kolejnym artykule. CocoaPods jest bardzo przydatnym managerm zależności, ponieważ wszystko trzymamy w jednym miejscu bez zbędnego kopiowania plików. Kolejnymi zaletami jest przesyłanie projektu na serwer kontroli wersji, wtedy po prostu nie przesyłamy bibliotek, które zazwyczaj sporo ważą, a są one pobierane już bezpośrednio na komputer programisty poprzez odpowiednie komendy.

Dodaj komentarz