#20 – Switch czyli standardowy przełącznik

W tym wpisie zajmiemy się budową części karty ustawień na której będą znajdowały się różne opcje. Niektóre będzie można włączyć lub wyłączyć poprzez przyciski typu switch. Są to standardowe przełączniki dopasowane do desingu iOS. Na potrzeby projektu zostaną wykorzystane 3 takie przełączniki do różnych opcji.

Aby dodać switch do widoku, należy go odszukać wśród obiektów po prawej stronie i przeciągnąć na widok.

UISwitch – przełącznik

Następnie ustawiamy jego domyśle położenie, oraz dodajemy jakiś Label aby było wiadomo czego dotyczy dany przełącznik. W przypadku naszego projektu wygląda to tak jak poniżej. Jak widać składa się wyłącznie z 3x Switch i 3x Label.

Karta ustawień

Teraz trzymając ctrl przeciągamy przełączniki do kodu naszego kontrolera.

UISwitch action

W okienku które się pojawi wybieramy connection jako action, aby wyłapywać zmianę wartości przełącznika. Następnie robimy to samo tylko jako connection wybieramy outlet aby dodać obiekt przełącznika. Następnie przechodzimy do kodowania. Wykorzystamy tylko metodę isOn, która jak można się domyślić zwraca czy przełącznik jest włączony.

Cały kod dla 1 przełącznika wyglada następująco:

@IBOutlet weak var przelacznik1Controll: UISwitch!
  @IBAction func przelacznik1(_ sender: Any) {
    if przelacznik1Controll.isOn == true {
      // właczenie danej funkcji
    } else {
      // wyłaczenie danej funkcji
    }
  }

W miejsce komentarza możemy wstawić swoje instrukcje np. zmiana koloru aby przetestować działanie. Analogicznie dla pozostałych 2 przełączników robimy identycznie. Po wszystkich zmianach uruchamiamy emulator i sprawdzamy działanie naszego przełącznika.

Dodaj komentarz