#14 Komunikaty alert view w SWIFT 3

Komunikaty są jednym  z częściej wykorzystywanych elementów w aplikacji, ponieważ przy ich pomocy można informować użytkownika o różnych zdarzeniach. Na przykładzie projektu wykorzystamy UIAlertView, do informowania użytkownika o np. braku dostępu do sieci. Aby zbudować komunikat, na samym początku tworzymy stałą (bądź zmienną) z UIAlertController z predefiniowanymi wartościami tytuły, tekstu, oraz wyglądu. Następnie tworzymy dwa 

Czytaj dalej ……