#18 – Picker View i jego zastosowanie

Picker View możemy określić jako pewnego rodzaju list wyboru z typowo dla iOS’a nadanym odpowiednim stylem pasującym do designu całego systemu. Krótko mówiąc jest to pewnego rodzaju lista w formie rolera lub półkola, który serwujemy gestami w górę lub w dół. W przypadku mojego projektu znajdzie on zastosowane podczas wyboru protokołu. Na samym początku w 

Czytaj dalej ……

#5 – Lista z wyborem komend – Table View

W tej części zajmiemy się układem widoku z lista komend OBD, do tego celu użyjemy Table View i Navigation Bar. Dodajemy na samą górę widoku Navigation Bar, oraz Bar Button Item w lewym rogu. Elementy te po prostu przeciągamy na widok na sama górę. Następnie w ustawieniach elementów nadajemy im odpowiednie nazwy. Dla przycisku będzie 

Czytaj dalej ……