#19 – Segmented control jako podział widoku

Kolejnym przydatnym elementem, którym możemy nieco zastąpić tzw. ‚taby’ jest Segmented control. Służy on do wyboru różnych zdefiniowanych opcji w obrębie tego segmentu. Możemy umieścić go na górze widoku i wymieniać cały content w zależności od wybranej opcji. Ma on wiele zastosować i doskonale pasuje do designu iOS. W przypadku projektu potrzebujemy działanie tego segmentu dla 3 opcji, które będą wyświetlały odpowiednie instrukcje dla użytkownika.

Na samym początku znajdujemy segmented control i przeciągamy go do naszego widoku. Ustawiamy w odpowiednim miejscu i nadajemy wymiar.

Segmented Control

Następnie przechodzimy do ustawień i wybieramy ilość segmentów na 3. Tutaj też możemy zmieniać wszelkie inne opcje. W przypadku naszej aplikacji potrzebne są 3 segmenty, które odpowiednio nazywamy z poziomu ustawień. Możemy również zamiast nazw wstawić obrazki.

Options segmented control

Po wprowadzeniu wszystkich zmian całość wygląd tak jak poniżej.

Segmented control

Następnie przeciągamy segmented control do controllera, wybieramy typ UISegmentedControl i nadajemy mu wybraną nazwę.

segmented control

Teraz ponownie przeciągamy ale jako opcję connection wybieramy Action. Nadajemy odpowiednią nazwę i w wewnątrz tej metody będziemy wprowadzali kod dotyczący kliknięcia w odpowiedni segment.

segmented control action

Teraz gdy mamy już wszystko dodane, możemy przejść do zarządzania akcjami po wybraniu segmentu. Jako że każdy segment jest numerowany od 0 do ilości segmentów, najprościej użyć konstrukcji switch i w zależności od wybranej opcji wyświetlać informację w textView.

  @IBOutlet weak var segmentedControl: UISegmentedControl!
  @IBAction func chooseOption(_ sender: Any) {
    switch segmentedControl.selectedSegmentIndex
    {
    case 0:
      textLabel.text = "Wybrano 1"
    case 1:
      textLabel.text = "Wybrano 2"
    case 2:
      textLabel.text = "Wybrano 3"
    default:
      break
    }
  }

Teraz gdy wybierzemy odpowiednią opcję w segmencie, zostanie wyświetlony odpowiedni tekst, pod nim. W przypadku aplikcji nieco bardziej to jeszcze rozbudujemy, ale zasada działania pozostaje taka sama.

Dodaj komentarz