#17 Pasek postępu ładowania loader w SWIFT 3

W poprzednim wpisie zajmowaliśmy się instalacją CocoaPods po to aby łatwo instalować inne biblioteki. Teraz zajmiemy się instalacją biblioteki NVActivityIndicatorView znajdującą się w GitHub.  Biblioteka ta jest odpowiedzialna za wyświetlanie ikonki ładowania, czyli standardowy loader, aby użytkownik wiedziała że musi poczekać na załadowanie danych. Wybrałem ją ponieważ zawiera wiele różnych ikon, oraz jest bardzo prosta 

Czytaj dalej ……

#16 – CocoaPods instalacja, podstawy, obsługa zależności

W środowisku iOS podobnie jak w innych językach istnieją różne dodatki, które ułatwiają instalację zewnętrznych bibliotek. Jedną z popularniejszych metod instalacji w iOS jest CocoaPods. Jest to manager bardzo dużej ilości bibliotek, w którym możemy po wpisaniu nazwy pobrać (oraz konkretnej wersji) pobrać wybrane biblioteki, prosto do naszego projektu, bez ręcznego kopiowania jakichkolwiek plików. Całość 

Czytaj dalej ……

#15 Sprawdzenie czy jest dostępne połączenie Internetowe w SWIFT 3

W tym wpisie zajmiemy się sprawdzaniem czy telefon posiada aktywne połączenie z Internetem. W przypadku naszej aplikacji jest to bardzo istotna funkcja, ponieważ aplikacja musi pobierać dane na żywo z Internetu. Ma to oczywiście swoje wady i zalety ponieważ raz napisana aplikacja jest w późniejszym czasie aktualizowana tylko przez nowe dane pobierane w JSON’ie co 

Czytaj dalej ……

#14 Komunikaty alert view w SWIFT 3

Komunikaty są jednym  z częściej wykorzystywanych elementów w aplikacji, ponieważ przy ich pomocy można informować użytkownika o różnych zdarzeniach. Na przykładzie projektu wykorzystamy UIAlertView, do informowania użytkownika o np. braku dostępu do sieci. Aby zbudować komunikat, na samym początku tworzymy stałą (bądź zmienną) z UIAlertController z predefiniowanymi wartościami tytuły, tekstu, oraz wyglądu. Następnie tworzymy dwa 

Czytaj dalej ……

#13 Odświeżanie tableView bez scrollowania listy

W tym wpisie zajmiemy się dosyć częstym problemem jakie jest odświeżenie listy tableView po zaktualizowaniu listy. W poprzednich wpisach po pobraniu danych JSONem, wypełnialiśmy komórki odpowiednio pobranymi danymi, a następnie wykorzystywaliśmy poniższy kod do ich aktualizacji. Wadą takiego rozwiązania było to że lista pojawiała się na ekranie dopiero w momencie dotknięcia ekranu i/lub przesunięcia palcem 

Czytaj dalej ……

#12 – Pobieranych danych JSON z API metodą POST w SWIFT

Tym razem zajmiemy się pobieraniem danych z serwera, ale tym razem w zapytaniu umieścimy parametry, które zostaną wysłane metodą POST. Tutaj opisałem jak robić to metodą GET. Gdy już mamy przygotowane parametry i kod z wcześniejszego wpisu, wystarczy że dodamy trzy linijki, odpowiedzialne za wysyłkę zapytania. Działamy cały czas na tych samych stałych co w 

Czytaj dalej ……

#11 – Przekazywanie danych pomiędzy controller view w SWIFT

W tym wpisie zajmiemy się dosyć powszechnym problemem jakim jest przekazanie danych z jednego widoku do drugiego, np. w momencie wciśnięcia elementu na liście table view. Aby tego dokonać w języku SWIFT mamy taki mechanizm jak segue, który poprzez odpowiednie nazwanie i oznaczenie połączenia w storyboard potrafi przesłać odpowiednie dane do widoku. W przypadku projektowanej 

Czytaj dalej ……

#10 Wczytywanie obrazków z base64 do UIImageView w SWIFT

Witajcie, tym razem pominiemy funkcję z poprzedniego wpisu do pobierania obrazków z adresu url, a zajmiemy się obrazami w base64, które podamy już bezpośrednio w API w PHP. Najpierw zajmiemy się przeróbką API aby dodać nowe pole o nazwie image_base64. Pierwszą ważną zmianą będzie przeróbka API tak aby dane obrazka były w base64. W tym 

Czytaj dalej ……

#9 Pobieranie obrazów z adresu url w SWIFT

Kolejną rzeczą potrzebna do działania naszego projektu będzie pobranie obrazków z adresów url. Będą to loga marek samochodów, a tak że zdjęcia z lokalizacja złącz. Aby pobierać obrazki najpierw musimy pobrać z JSONa adresu url (bezpośrednie ścieżki) do konkretnych grafik. W tym celu po pobraniu z poprzedniego wpisu zapisujemy je jako kolejna zmienną typu string, 

Czytaj dalej ……

#8 Pobieranie danych JSON w SWIFT

Witajcie, tym razem zajmiemy się pobieraniem danych w formacie JSON, prosto do naszej aplikacji. Na samym początku tworzymy nowy widok, oraz kontroler który zostanie mu przypisany. Wstawiamy tableView, nav bar oraz przycisk powrotu. Całość powinno wyglądać tak jak poniżej. Następnie w kodzie dodajemy delegaty, oraz dwie metody do obsługi listy tak jak  w poprzedniej części, 

Czytaj dalej ……