#14 Komunikaty alert view w SWIFT 3

Komunikaty są jednym  z częściej wykorzystywanych elementów w aplikacji, ponieważ przy ich pomocy można informować użytkownika o różnych zdarzeniach. Na przykładzie projektu wykorzystamy UIAlertView, do informowania użytkownika o np. braku dostępu do sieci.

Aby zbudować komunikat, na samym początku tworzymy stałą (bądź zmienną) z UIAlertController z predefiniowanymi wartościami tytuły, tekstu, oraz wyglądu.

let alert = UIAlertController(title: "UWAGA BŁĄD", message: "Brak połączenia z Internetem", preferredStyle: .alert)

Następnie tworzymy dwa przyciski (submit i cancel) i odpowiednie akcje

let submitAction = UIAlertAction(title: "Submit", style: .default, handler: { (action) -> Void in})
let cancel = UIAlertAction(title: "Cancel", style: .destructive, handler: { (action) -> Void in })        

Ter do stałej alert dodajemy wcześniej zdefiniowane przyciski, a następnie poprzez metodę present wyświetlamy komunikat.

alert.addAction(submitAction)
alert.addAction(cancel)
present(alert, animated: true, completion: nil)       

Komunikat powinien wyświetlić się na ekranie, wraz z odpowiednimi tekstami oraz przyciskami. Oczywiście jest to najprostsza wersja komunikatu, możemy również  w jego wnętrzu wstawić pola tekstowe lub pola wyboru. Dodatkowo cały komunikat może być dowolnie ostylowany.

Komunikat ten zostanie wykorzystany w kolejnym wpisie dotyczącym wykrywania dostępności sieci, ale jeżeli chcecie można go użyć w momencie np. wykrycia błędu podczas pobierania danych w JSON.

Dodaj komentarz